Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, is Elburg Yachting niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens of schade welke het gevolg is van gebruik door derden van deze informatie. De gegevens van de schepen en jachten worden geacht juist te zijn maar worden niet gegarandeerd. Ook kunnen zij niet worden gebruikt voor contracten. Informatie verzonden aan Elburg Yachting via het internet, e-mail of deze website is niet beveiligd. 
Verkregen persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden voor intern gebruik en zullen op generlei wijze worden gedeeld met externe partijen, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt verleend. Indien gewenst zijn de opgeslagen persoonsgegevens inzichtelijk en kunnen op verzoek worden aangepast en/of verwijderd indien juridisch toegestaan.